Limit zwolnienia z kasy fiskalnej

Kalkulator pozwala określić obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej.

Dzień rozpoczęcia sprzedaży:
Liczba dni sprzedaży do końca roku:192
Limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia:10 491.80 zł
Usługa Księgowa
RYCZAŁT99

złotych netto

Usługa Księgowa
KPiR139

złotych netto

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE
RYCZAŁT | KPIR19

przez pierwsze 3 miesiące
potem 43 zł netto/mies.