Limit zwolnienia z kasy fiskalnej

Kalkulator pozwala określić obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej.

Dzień rozpoczęcia sprzedaży:
Liczba dni sprzedaży do końca roku:305
Limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia:16 666.67 zł
Usługa Księgowa
RYCZAŁT99

złotych netto

Usługa Księgowa
KPiR149

złotych netto

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE
RYCZAŁT | KPIR19

przez pierwsze 3 miesiące
potem 39 zł netto/mies.