Formularz PIT-36L

    Dane osobowe

    Częstotliwość rozliczeń (wymagane)

    Jeżeli Twoje wpłaty na podatek/składki ZUS nie pokrywały się z podpowiedziami w Taxeon, uzupełnij ręcznie poniższe wpłaty:

    Wpłacony podatek za 2022 r. (kwoty wpłacone w terminie do 20.01.2023) w podziale na miesiące:    Kontakt