Formularz PIT-36

    Dane osobowe

    Częstotliwość rozliczeń (wymagane)    Jeżeli Twoje wpłaty na podatek/składki ZUS nie pokrywały się z podpowiedziami w Taxeon, uzupełnij ręcznie poniższe wpłaty:

    Wpłacony podatek za 2023 r. w podziale na miesiące:    Kontakt