Formularz PIT-28

    Dane osobowe

    Częstotliwość rozliczeń (wymagane)

    Przychód w 2023 r. wg stawki: (wymagane co najmniej 1)
    Jeżeli Twoje wpłaty na podatek/składki ZUS nie pokrywały się z podpowiedziami w Taxeon, uzupełnij ręcznie poniższe wpłaty:

    Kontakt